Amacımız

İşletmemiz dünya ve Avrupa pratiğinin öğrenilerek Azerbaycan`da uygulanması ve çağdaş teknolojilerin kullanımı ile temel faaliyet alanımız olan montaj çalışmalarında yüksek başarıların edinilmesi için amaçlı dış politika yürütmektedir. Başkanımız fahri montajcı Cahangir oğlu İmran Verdiyev` in şahsında tüm kolektif olarak yaptığımız çalışalarda ilk pnce vatanımızın, ülkemizin ve temsil ettiğimiz şirketin menfaatlerini koruyarak faaliyette bulunmaya ve örnek olmaya çalıştık. «Özel Hidro Enerji Montajı» Tresti`nin ülkeler üzere kurulmuş bağımsız devamcıları arasında Azerbaycan devletinin layıkıyla temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz. İşletmemiz gelecekte ülke hudutları dışında da montaj çalışmalarının yapılmasını planlar. Ukrayna`da ve Rusya Federasyonu`nda bulunan proje hazırlama enstitüleri ile işbirliğimiz devam etmekle yanısıra Türkiye Cuhuriyeti` nde bulunan üretimci ve proje hazırlama enstitüleri ile de yeni ilişkiler kurulmuştur. Ülke hudutları dışında inşaat montaj çalışmalarının yapılması amacı ile işletmemizin kaynakçılarının uluslararası sertifikasyonu işine başlanılmıştır.