Fəaliyyətimiz

Fəaliyyət sahəmiz

 • Hidro və qaz turbinlərin montajı və tənzimlənməsi
 • Enerji kompleksi obyektlərində mexaniki avadanlıqların və metal konstruksiyaların montajı
 • Kompressor stansiyalarının montajı
 • Nasos stansiyalarında hidro-mexanik və güc avadanlıqlarının montajı
 • Böyük diametrli dəmir-beton təzyiq borularının quraşdırılması
 • İstənilən diametrli polad təzyiq borularının quraşdırılması
 • Yüngül sənayedə texnoloji avadanlıqların quraşdırılması
 • Sement sənayesində mexaniki avadanlıqların və metal konstruksiyaların montajı
 • Qazanxanaların tam montajı
 • Yeyinti sənayesində texnoloji avadanlıqların və metal konstruksiyaların montajı
 • Mühəndis xidmətləri və layihələndirmə işləri