Qazax Sement zavodu


10 yanvar 2011-ci il tarixli muqavilə əsasinda 

Qazax rayonu, Daş salahlı kəndi, günlük istehsal gücü 2500ton olan Qazax Sement zavodun tikinti sahəsində mexaniki avadanlıqlar, metal konstruksiya, qeyri standart hissələr və avadanlıqların quraşdırılması işlərinə başlanılmışdır.  Muqavilə üzre ohdelik götürülmüş ümümilikdə 4150 ton olmaqla, bundan 2390 ton metal konstruksiya, 1600ton, 105ton qaz borusunun və 55ton isə qeyri standart hissələrin quraşdırılması işlərinə, o cümlədən Təzyiqli hava və texnoloji xətt suyu təsisatlarının quraşdırımasına başlanılmışdır. Müəssisəmiz bu qədər  ümümilikdə 3583 ton olmaqla 2648ton metal konstruksiya, 835ton mexaniki avadanlıqların, 100ton isə qeyri standart hissələrin quraşdırılması işlərini yekunlaşdıraraq Sifarişçiyə təhvil verilmişdir. Hal hazirda tikinti sahəsində quraşdırma və qaynaq işləri aparılmaqdadır. Müəssisənin mümkün güclərini  nəzərə alaraq sifarçi tərəf  müqavilə müddəti ərzində iki əlavə müqavilə ilə müəssisənin öhdəlikləri artırılmışdır. Layihə üzrə quraşdırma işləri sifarişçi tərəfdən məsləhətçi şirkət olan SC Endüstri A.Ş mühəndislərinin nəzarətində aparılmaqla tam layihe qrafikine uygun olaraq aparılmışdır. İşlər 16.08.2014-cü il tarixdə qarşılıqlı şəkildə tam sinaq testlərinin aparılması ilə tərəfimizdən Sifarişçiyə təhvil verilmişdir.