Şirketimizin tarihi

İşletmemizin temel işletmesi olan «Xüsusi hidroenerji quraşdırma» terkibinde SSCB döneminde faaliyetimiz. 

« Xüsusi hidroenerji quraşdırma  » Açık Anonim Şirketi SSCB Bakanlar Kurulu` nun 29 / 08 / 1947 tarihli 12066P sayılı emrine dayanarak, SSCB Enerji Bakanlığı`nın 02 / 09 / 1947 tarihli 208A sayılı emrine dayanarak kurulmuştur.
İşbu işletme genelbirlik çapında hidromekanik tesislerin montajı ile ihtisaslaşmış ve sankt Peterburg şehrinde bulunan Enerji Bakanlığı`nın Baş Hidorenerji İnşaat Kurumu` na bağlı olarak faaliyete başlamıştır.
SSCB Enerji Bakanlığı` nın 29 / 04 / 1981 tarihli, 7 / A sayılı emrine dayanarak, « Özel Hidro Enerji Montajı » Açık Anonim Şirketinin farklı yerel kurumları kuruluştur. Bu kurumlardan biri de trestin Transkafkasya Kurumu`nun Kafkasya Bölümü`nün terkibinde «AzerSqem» Açık Anonim Şirketi olarak başlamıştır. 1980 - 1992 tarihlerinde işletmemiz bir kaç Hidroelektrik Santrallerinin inşası, bir kaç tesislerde metal konstrüksiyonların montajının yapılması, esaslı tamir ve bu gibi benzer çalışmaları yerine getirmiştir. Bunlara örnek olarak Azerbaycan`da Şemkir Hidroelektrik Santrali ( 1982 - 1983 ), Gürcistan Hidroelektrik Santrali ( 1983 - 1984 ), Zqorski Hidroelektrik Santrali (1984 - 1985), Litvanya SSC` de Kruoniss Hidroelektrik Santrali ( 1985 - 1986), Yenikend Hidroelektrik Santrali` nde ( Azerbaycan SSC, 1988 – 1992 yıllar) hidroagregatların montajını göstermek olur.

İşletmenin Azerbaycan` ın bağımsız dömeninde faaliyeti :

İşletmemiz 02 / 09 / 2009 tarihinde kurucu Cahangir oğlu İmran Verdiyev tarafından tescil edilmiştir. «Özel Hidro Enerji Montajı» Tresti` nin Kafkasya Şubesi` nin terkibinde kurulmuştur. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti`nin kurulması ile «Özel Hidro Enerji Montajı» Kurumu` nda faaliyete başladı. 1998 tarihinde «Azerenerjiinşaatmontaj» Açık Anonim Şirketinin terkibine alınarak faaliyetini devam ettirmiştir. Adı geçen yıl Şemkir ili, Yenikend köyünde bulunan 150 megavat gücü olan Yenikend Hidroelektrik Santralinin inşasına başlanılmıştır. Herbiri 37.8 megavat olmakla 4 düşey türbin, hidromekanik ekipanlar ve diğer metal konstrüksiyonların montajı yapılarak teslim edilmiştir. 2001 tarihined 190 megavat gücü olan Hidroelektrik Santralinin temel tamir çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışmalarla yanısıra Varvara Hidroelektrik Santrali` nde gücü 67.8 megavat olan 4 sayılı türbinde temel tamir çalışmalarına başlanılmıştır. Her iki temel tamir - montaj çalışması başarılı şekilde tamamlanarak kullanıma verilmiştir. Bundan başka bir kaç küçük ve büyük tesislerde ekipmanlar, metal konstrüksiyon ve gayrı standart parçaların ontajı çalışmaları yapılmıştır. Buna örnek olarak Kürdemir Olimpiyat Kompleksi ve Bakü şehrinde bir kaç köprü için yapılmış montaj çalışmalarını örnek göstermek olur. Keza işletmemiz uzunluğu 7 km, çapı 1200 mm olan Tovuz su deposunda çekiliş boru hattını da tamamlayarak teslim etmiştir. Müşteri  ve uzmanlar tarafından çok iyi değerlendirilen bir proje olmuştur. Şimdi işletmemiz üç şantiyede faaliyette bulunmaktadır. Farklı alanlarda yapılan işbu çalışmalarımız uzan ve kolektif çalışma sonucunda proje grafiklerine uygun olarak yapılmaktadır. Şimdi montaj çalışmaları ile ilgili yaptığımız projeler şunlardır :
1. Seyfəli Hidroelektrik Santrali
2. Qazah Çimento Fabrikasının inşaat projesi
3. Şemkir çayı üzerindeki su depolarından Gence şehri, Samuh ili Nebiağalı kasabası ve diğer meskenlerin içecek su donatımı sistemi için dış ana su hattı.